Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1515Titel: Min mors faster var i sin ungdom ……….

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Sättna 

Min mors faster var i sin ungdom bopiga i Sättna. Vägen mellan Högom och Västansjö var ganska lång, omkring 2 mil. Enda sättet att komma fram var ju att gå. Bopigan ifråga hade att tillse att djuren varje dag kommo hem och blevo mjölkade. Icke alla bopigor hade så lätt att få hem korna till kvällen. En kväll efter slutad mjölkning skulle hon gå hem till Högom. Alla kor hade då ännu icke kommit till rätta. Vår bopiga tittade noga efter vid alla öppna platser om hon skulle få syn på några kreatur. Kommen halvvägs efter skogsstigen fick hon se två mörka djur liggande på marken. Hon gick resolut fram och gav ett av djuren en spark i det hon ropade: "Ha er hem, frät!" Svaret på detta tilltag blev ett väldigt rytande. Det var en björn som hon råkat sparka till, och han reste sig på bakbenen färdig till anfall. Bopigan blev rädd men erinrade sig ett gammalt råd, hur hon skulle klara sig för björn. Hon kastade beslutsamt kjolarna över huvudet och vände sin bakdel mot björnarna. Hon behövde inte heller vänta länge, förrän nallarna brummande lunkade i väg inåt skogen, och hon var räddad.

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla skön. Del I. s. 73. Sundsvall 1947.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1515


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BIL

JORDBRUKSREDSKAP

BYGGNAD

Tapetprov

Vävprov

Glasögonfodral