Folkminnen

Uppteckning nummer NM-TNM1540Titel: "Een tiänste Piga, Sigrij Nillsdåtter, ………..

Upptecknare: Hans-Egil Hauge.
Meddelare:   

Socken/stad: Stöde 

"Een tiänste Piga, Sigrij Nillsdåtter, ahngaff at een Knecht hade kallat henne Trålkärringh;
Knechten Erich Johanssonn tillfrågades medh huodh skiäl han sådan beskylldningh bestå kunde, han swarade sigh sådane ordh hafua hörtt af een Huusmans Hustru, Karin benämbdt /,/ Jöns Biörnssons j Gräffte/J:Gräfte, by (1882) med såg i Stöde, sn, Tuna tg, på södra sidan av Ljungan/; Bemälte Hust: Karin ställtes för Rätten och tillspordes om hon sådana Ordh fällt hade, thå kunde hon ickie Rättzligen förneka sigh sådana ordh j hastigt och obetäncht Wredzmode hafua sagt, och der Och bemälte Hust: Karin saker till bötter, för wittnismåhl efter dätt 20. Capitell j Tingmåla, och effter hon är een förblåtat och fattigh Menniskia och äger allzintet at bötha medh,. så strafuas hon medh Fängellsse och spijsas medh Wath och brödh."


Ur: Svea Hofrätts arkvi. Ren.domb. Hörads m.fl. Rätt.domb. För 1661, Gävleborgs m.fl. län, vol. 10, fol. 366v, 367, 367V, RA.trollkäringbeskylln. - bestraffas

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1540


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD SKIDÅKNING IDROTTSMÄN

HAVSKUST

LANTHANDEL VINTERBILD

Skissblock

Vävprov

Rektnagel