Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1593Titel: Den 1.6.1828 väckte………..

Upptecknare: S.A Palèn
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

Den 1.6.1828 väckte ordföranden förslag om att lånet av kyrkans brudkrona, åtta skilling banco, skulle höjas betydligt, men samtliga socknemän ansågo, att någon höjning icke borde ske, enär alla brudpar på deras högtidsdag alltid gåvo ett större eller mindre belopp till kyrkan, varför sockemännen ansågo sig böra befrias från ytterligare utgifter.

Ur. S.A.Palèn: från Gamla Haverö, Sundsvall 1945, sid.74.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1593


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


Skola

ARKEOLOGI KYRKORUIN

FRILUFTSMUSEUM FÄBOD FRILUFTSMUSEUM

Stycke

Skolplansch

Portal