Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1655Titel: Åkerbruksredskap äro …………..

Upptecknare: P. Jn.
Meddelare: Lantmätare Johan Staaf  År: 1922

Socken/stad: Selånger 

Åkerbruksredskap äro plog av en här i landet god konstruktion, harv och vält. Åkerharven har 24 á 32 raka, fyrkantiga 8 tums långa pinnar. Grävharven 9 á 10 grävformiga blad. Även begagnas trädes-al med en framtill 8 á 10 tums bred och tvär järnbill samt en rund trädstock, varmed åkern ett par dagar efter sådden övervältas, för att sönderkrossas och jämna de kokor (klimpar) som under harvningen bildas.

Tröskverk stå vanligtvis i s.k. långlogor, där säden tröskas förmedelst sloga och en liten 6-hjulig tackjärnsvagn, dragen av en häst. På flera ställen ser man dock numera tröskmaskiner, efter en ändamålsenligare och mera tidvinnande konstruktion. Sådana drivas med vatten, där lokalförhållanderna det medgiva, eljest med hästkraft.


Folkminnessamlingen Pehr Johnssons saml. VI. Jordbruk.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1655


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BANK KONTOR

HÄRBRE MUSEIVERKSAMHET

KYRKA

Bindmössa

Vävprov

Tavla