Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1656Titel: Åkerbruket är sedan äldre tider …………..

Upptecknare: P. Jn.
Meddelare: Lantmätare Johan Staaf  År: 1922

Socken/stad: Selånger 

Åkerbruket är sedan äldre tider föga förbättrat, snarare en smula försämrat. Orsaken därtill finnes i det alltmera tilltagande tidsoffrandet som ägnas åt binäringarna, synnerligen bruksskörslorna, och detta under den tid, som anses för den dyrbaraste för åkerbrukets ordentliga skötsel. Åkerjordens brukningssätt är, att densamma trädas vart annat år, nämligen den s.k. gammalåkern, dessutom upplöjas lindorna, sedan höväxten minskats, besås första året ogödslade med havre, och andra året gödslade med blandsäd, varefter de igenläggas. På ett och annat ställe utsås höfrö, för att så mycket förr erhålla höavkastning.

Vanliga sädesslag äro: korn, havre och till en del någon råg i potatis även som andra rotfrukter odlas blott till husbehov, därjämte något lin och hampa.


Folkminnessamlingen Pehr Johnssons saml. VI. Jordbruk.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1656


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ÅKERMARK JORDBRUKSBEBYGGELSE

STOL

CYKEL MAN

Vepa

Sträckhylster

Skolplansch