Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1659Titel: I Rudbecks Atlantica, del 4, pag. 147 förekommer, …………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Selånger 

I Rudbecks Atlantica, del 4, pag. 147 förekommer, rörande en sjökonung, benämnd Olof, en sägen, som förmäler huru "Olof blef satt öfver kung Torvalds flotta, men med the vilkor om han ville blifva hans måg, så skulle han komma med så många öker utur sjön, att han kunde drifva den genom 100 thä (portar, dörrar) och genom hvart thä 10 öker, och på hvar ök 12 vargar."

R. Dybeck: Runa, häfte I, sid. 21. Stockholm 1842.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1659


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


LANDSBYGDSBEBYGGELSE

KONSTUTSTÄLLNING

AFFÄRSGATA STADSBEBYGGELSE

Korg

Halsduk

Tapetprov