Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1609Titel: Sexmännen hade till huvudsaklig…………

Upptecknare: S.A Palèn
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

Sexmännen hade till huvudsaklig uppgift, att inom dem tilldelade rotar övervaka efterlevnaden av de kyrkliga förordningarna. De skulle sålunda tillse, att alla besökte de allmänna gudstjänsterna och därvid uppförde sig nyktert och anständigt både i kyrkan och under vägen dit och därifrån. De skulle också tillse och anmäla, därest någon utförde något arbete under sabbaten, att barnen uppfostrades till goda medborgare och att alla förde ett kristligt leverne. De skulle även övervaka ungdomens nöjen och tillse, att alla vid anordnade lekstugor förde ett städat och ordentligt leverne. Särskilt skulle sexmännen hava uppmärksamheten riktad på byns drängar, dit alla manliga ogifta räknades, så att dessa icke vistades ute om nätterna.

Ur. S.A.Palèn: från Gamla Haverö, Sundsvall 1945, sid. 65.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1609


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAV STENSÄTTNINGAR

GRUPPORTRÄTT BYALAG

FRILUFTSMUSEUM MAN AMATÖRSKÅDESPELARE

Horn

Chiffonje

Fuskpolo