Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1669Titel: Från långt svunnen och ända fram på 1890-talet var det sed ……………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

Från långt svunnen och ända fram på 1890-talet var det sed att när husfar eller husmor, till ålder komna barn, ja, även när en god tjänare dog, uppfördes "likgrottor". Av stör eller ribb byggdes en stomme, varå å ömse sidor inflätades så prydligt som möjligt särskilt anskaffat granris.

I det så bildade rummet anordnades en s.k. katafalk, å vilken ett vitt lakan eller en duk lades. Å ömse sidors inre hörn, sattes små bord, som likaså täcktes med vita dukar, och därpå sattes ljus i stakar, ofta tregrenade, s.k. kandelabrar av silver, vilka även kunde få gå i lån till släkt och vänner, när så önskades.


Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del III, sid. 117. Sundsvall 1959.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1669


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSBEBYGGELSE JORDBRUKSBEBYGGELSE

KAPELL KYRKMÅLNING

FRILUFTSMUSEUM BONDGÅRD FÅRHUS

Skyltningsställ

Kutting

Mangelbräde