Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1682Titel: Det kunde emellertid vara besvärligt nog ……………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

Det kunde emellertid vara besvärligt nog att få låna krona. En gammal skönsbo, som kände flickornas brudkroneönskan köpte därför en silverkrona, som han lät förgylla, och skänkte den till kyrkan. Men då bestämdes det, att denna krona endast fick bäras av kyska brudar. Inträffade det att första barnet kom tidigare än lovligt, var det äkta mannens skyldighet att bekosta omförgyllning av kronan eller också skänka 2 kronor till kyrkan för samma ändamål. - Av någon anledning blev tvåkrona obligatorisk. Gamle kyrkokassören J.F. Ljuslin tröttnade emellertid på att ha med tvåkronorna i kyrkokassans bokföring och skänkte brudkronekassan, som då stigit till över 200 kr., till en mindre bemedlad brud.

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del II, sid. 120-121. Sundsvall 1950.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1682


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KVINNA

HEMBYGDSGÅRD HANDKVARN

FJÄRD LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Ostform

Barnskjorta

Skolplansch