Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM1632Titel: En häst kunde man "modstjäla", så……….

Upptecknare: S.A Palèn
Meddelare:   

Socken/stad: Haverö 

En häst kunde man "modstjäla", så att han förlorade all kraft och icke orkade draga lasset längre.Under den tid, varor kördes från Östavall till Härjedalen, hände det flera forbönder, bland andra ett par personer på Vallen, att någon illvillig person modstal deras dragare, så att dessa måste spännas från lasset och ledas till närmaste stall, och först efter flera dagars kurerande återfick hästen sin kraft, och forbonden kunde fortsätta resan. Att hästarna voro mostulna
betvivlade ingen; man kunde nämligen tydligt se, att de hade ett kors skuret i "rumptången".


Ur. S.A. Palèn: från Gamla Haverö, Sundsvall 1945, sid. 228.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1632


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGI ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING ARKEOLOGISKA FYND MÄNNISKOR

FRIKYRKA ORGEL

BOSTADSHUS

Bindmössa

Betselskänkel, par

Handduksställ