Folkminnen

Uppteckning nummer NM-THA13371Titel: 1835 eller 36 var Helsinge …

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: J. Hassel-Larsson  År: 1912

Socken/stad: Njurunda 

1835 eller 36 var Helsinge regemente hitkommenderat att rensa upp Ljunga älv. Då var det en gubbe på Svartvik, som hette Erik Lundal. I fyllan slog han en av helsingarna med en tombutelj i huvudet. Då sade den mannen: "Såsom dina fingrar var, då du slog mig, så ska de förbliva till döddag".

Någon tid därefter fick Lundal reumatism, som drog ihop fingrarna, så att de blev krokiga som klor. Nu trodde man, att det var helsingen, som förbannat honom. Fick de så höra, att i närheten av Gävle skulle finnas en mycket verksam hälsokälla. Då tog Lundalskan en kopparkruka på en kanna och vandrade till fots till Gävle och hämtade vatten ur källan, som gubben fick tvätta sig med, men ingalunda att det hjälpte.


Ur Hammarstedtska arkivet. Element. Vatten.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA13371


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUSMASSAFABRIK MASSAFABRIK INDUSTRIANLÄGGNING INDUSTRIOMRÅDE VINTERBILD

Brosch

Tapetprov

Fiskfat