Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MNM1849Titel: Allman var tron, att geväret kunde ………

Upptecknare: Carl-Herman Tillhagen
Meddelare: Ernst Lindbland  År: 1936

Socken/stad: Njurunda 

Allman var tron, att geväret kunde förgöras. Med ett dylikt gevär kunde skytten ej döda villebrådet, hur duktig skytt han än var. Antingen träffade icke skottet, eller också dödade det ej villebrådet, hjälpte icke hur många skott man sköt på det.

Ett enkelt sätt att förgöra ett gevär, var att stryka litet såpa i mynningen: då blev det skämt och dödade inte.

I regel fordrades det dock magiska medel för att förgöra ett skjutvapen, medel som höllos mycket hemliga, och som få kände till. Det var mest trollgubbar och avundsjuka och elaka människor, som kunde förgöra gevär. Blotta avundsjukan kunde menligt inverka på jaktlyckan.


Nordiska museeet. Frågelista. Bruksarbetare bd 2, sida 91.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1849


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BRUKSBEBYGGELSE

BRANDSTATION BÅT

BYGGNAD

Glas

Tavla

Skolplansch