Folkminnen

Uppteckning nummer NM-RNM1879Titel: "De 'ä' roligt leva …………

Upptecknare: Emil Löfgren
Meddelare:   

Socken/stad: Njurunda 

"De 'ä' rolgit leva i Norden" sa Norrbom.

Emil Löfgren: Folktro, sed och sägen … Malmö 1918, sid. 78.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1879


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA

TÄTORTSBEBYGGELSE

LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Tavla

Tapetprov

Spel