Folkminnen

Uppteckning nummer NM-RNM1895Titel: "Dom tycke nog, att de' ä' bra, ………..

Upptecknare: Emil Löfgren
Meddelare:   

Socken/stad: Njurunda 

"Dom tycke nog, att de' ä' bra, dom som är 'van me' de'; förklarade pojken, som förmanades inte svärja.

Emil Löfgren: Folktro, sed och sägen … Malmö 1918, sid. 76.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1895


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRAVFÄLT ARKEOLOGI GRAVHÖG

VINTERBILD SKOG

GISTVALL FISKELÄGE FISKELÄGE KAPELL

Lykta

Limborste

Snusburk