Folkminnen

Uppteckning nummer NM-KNM1776Titel: Att trollen i bergen runt omkring icke kunde tåla klockklangen, ……………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

Att trollen i bergen runt omkring icke kunde tåla klockklangen, är nogsamt bekant, helst om ljudet var så genomträngande, att det kunde höras ända till Härnö. Vid ett tillfälle sägas även trollen i Birsta och Fillabergen ha kommit överens om att göra slut på oljudet, och till den ändan togo de jättestenar, som det fanns gott om, och slungade iväg mot kyrkan. Men i sist raseri avvägde de icke sina krafter, utan stenarna gingo för långt: Fillabergstrollens sten hamnade i Maland, och Birstbergstrollens sten föll ned i Berge. Stenen i Berge blev i emellertid förtrollad, så att den alltid rör sig, så fort den hör kyrkklockorna ringa.

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del II, sid. 31. Sundsvall 1947.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1776


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FOLKETS HUS

MAN TIMMER

STEN

Stol

Sko

Mönster