Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1932Titel: En båtsman Rodin från Rödön …………..

Upptecknare: Emil Löfgren
Meddelare:   

Socken/stad: Njurunda 

En båtsman Rodin från Rödö hade deltagit i Gustav III:s finska krig och bodde sedermera hos en fosterdotter till Bergmanssons i Berga. Han berättade att en greve Piper, som under kriget förde något befäl vid flottan, hade för delaktighet i Anjalaförbundet blivit arkebuserad samt nattetid förd i land och begraven å en holme i Njurunda skärgård. Den kallas därför Pipersholmen (belägen vid inloppet till Skatans fiskläge).

Emil Löfgren: Folktro, sed och sägen. Malmö 1918, sid. 60.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1932


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRILUFTSMUSEUM BONDGÅRD LADA

HÖGA KUSTEN FISKELÄGE FISKAREBOSTAD BOSTADSHUS

FRITIDSSYSSELSÄTTNING GRUPPORTRÄTT

Väska

Teckning

Löpare