Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1937Titel: För många år sedan strandade i Skottsund …………

Upptecknare: Emil Löfgren
Meddelare:   

Socken/stad: Njurunda 

För många år sedan strandade i Skottsund en skuta lastad med mjöl. Som det var skarp nordväst vid tillfället, blåste mjöln rattorna bort över närmaste by, som efter detta fick heta Mjölsund, nuvarande Mjösund. Strandningsstället kalades Skutsund-Skottsund.

Emil Löfgren: Folktro, sed och sägen. Malmö 1918, sid. 59.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1937


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FÄBOD FÄBOD

MANSPORTRÄTT

ARKEOLOGI GRAVHÖG GRAVANLÄGGNING ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVFÄLT

Livstycke

Skåp

Bindmössa