Folkminnen

Uppteckning nummer NM-RNM2926Titel: "Hm! Hm! Hm!

Upptecknare: Emil Löfgren
Meddelare: Nämndeman Per Evald Johansson 

  By/kvarter: Solberg

Ha i taga er en tupplur nu på 24 timmar, eftersom ni ä' så tyst och beskedlig och säg' aldrig skapande orde'?

Så kan väl jag, som passerat graderna, omtala huru man skall fria nu för tiden. Jojomen! Upplysningen stiger' sa gubben, då han åkte och gumman drog. Men det skall gå snusförnuftigt till. Förr brukades det, som ni vet, utan krus och komplimenter men nu är det att vara ödmjuka tjänare med sås på.

Rasker och snasker och sno, och sätt på eder jämfotabyxan och snöskorna, som löpa åt dörren och släpp gutten innanför, förstår du.

Gör dig snäll och gemen
och var ej klen eller sen,
kvicka ben,
skjut från regel och ten,
ty han sitter långt in i ve'n
och gör oss stor men.

Heliga juvelver!' sa Fredman om en gammal sprucken skräppa. Sköna rim och goda strumpor! Men vem kan emotstå att taga två steg fram och ett tillbaka, då en högboren vikingason kommer och vill göra en påhälsning. Men i nödfall är ju allt gott verk tillåtet!"


Emil Löfgren: Folktro, sed och sägen. Malmö 1918 sid. 33.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM2926


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGNAD

MAN

ARKEOLOGI ARKEOLOGISKA FYND JORDBRUKSBEBYGGELSE

Akvarell

Brödnagg

Duk