Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1807



Titel: "Den 28 februari 1625 unnade och efterlät Gustav Adolf ……………..

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

"Den 28 februari 1625 unnade och efterlät Gustav Adolf hovmarskalk Svante Banér alle dem, som på våre och kronones ägor eller skogar här i Uppland och Västmanland skjuta förbjudne djur eller fälla ek, och dem, sedan de äre lagligen övertygade och tillbundne, med deras hustru och barnfamilia, bo och bohag över till Ångermanland föra." - Den 6 mars 1627 blev Erik Pedersson i Ugglebo "sagd att föras över med bo och bohag till Ångermanland." Han hade visserligen ej själv skjutit älg men ätit kött av tjuvskjutet djur och gömt huden. Skytten hade före rättegången räddat sig ut ur landet…

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del II, sid. 14-15. Sundsvall 1950.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1807


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingen



Upptäck mer


KYRKOINVENTARIE TAKKRONA KYRKA

FÖNSTER

VÅRDKASE

Vävprov

Kaffeburk

Tapetprov