Folkminnen

Uppteckning nummer NM-NNM2096Titel: Sina byggnader uppföra ………..

Upptecknare: P. Johnsson
Meddelare: Lantmätare Daviid Åslund  År: 1922

Socken/stad: Tuna 

Sina byggnader uppföra allmogen av furu och grovtimmer. Ofta bestå boningshusen av tvänne våningar med tre á fyra rum vardera och många åborar finnas, som äga tvänne sådana hus. Här jämte äro bönderna allmänt försedda med stall, ladugård, tröskloge, ofta med valsverk vistbvodar, vagnlider, foderlador samt värmestuga med bakugn och murpanna. Eldställen i fähusen finnes ock kvar, men som flera olyckor inträffat, är detta bruk i avtagande. Tak av granstickor ha kommit i bruk rätt allmänt och ha dessa visat sig minst farliga av trätak.

Tunabon älskar snygghet och bekvämlighet i sina hus och boningar varför allmänt brukas torkjärnhällor i köksspiseln och i deras helgdagsrum finnas dels glaserade kakelugnar, dels vitlimmade sådana av tegel, eller ock i annan färg.


FS. Pehr Jonssons saml. VII. Byggnadssätt.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM2096


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRILUFTSMUSEUM VINTERBILD KLOCKSTAPEL STIGPORT

ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING

VINTERBILD TORG TORGHANDEL

Skolplansch

Börs

Burk