Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1835Titel: Gamla ortsnamn.

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

Av äldre by - och ortsnamn kan nämnas Tun, nuvarande Tunaby. Tun är en öppen plats, samlingsplats. En av de tidigast bebyggda områdena var också Tunbäck med Tunberget. Namnet Tunbäck återfinnes i handlingar från 1400-talet och omfattade såväl Tunabäck som Gärde byar. Gärde var ursprungligen endast ett för samfällt bruk inhägnat område, som vid senare jorddelning blev föremål för s.k. utflyttning. Gärde kommer av gärda "jala". Namnet uttalades också gammalt Jale (med tjockt l).

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del I, sid. 11. Sundsvall 1947.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1835


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BYGGMODELL SÅGMODELL

STADSGATA STADSBEBYGGELSE

KYRKA

Duk

Stol

Täcke