Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1836Titel: "Sant Olsbacken" ………………

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

"Sant Olsbacken" är även ett namn från länge sedan svunnen tid. Nämnda backe är belägen i Skönsbyn å krönet där Medelsbergs hemmans inägojord i söder gränsar mot Sundqvists hemman och Valknyttsskogen. Backen har enligt sägnen fått sitt namn efter en lägerplats, som Sankt Olof använt på sin resa till Norge år 1030. Platsen kunde ju på den tiden vara idealisk som lägerplats, omgiven som den var på ena sidan av skogsmark och på andra sidan av myr - och sankmark. Från Sant Ols-backen till Tanböle och vidare över skogen till Ortviken fanns förr tydliga spår efter en fordom flitigt använd väg. Det är icke alls otroligt, att Olof den helige på resa in till Sankt Olofs hamn, som den inre redden av Sundsvallsfjärden en tid hette, på grund av ostlig storm sökt nödhamn i den under Killingholmen belägna Ottarsviken. Stampudden, där fordom en stamp var byggd för allmänheten, som vid behov stampade sitt hemvävda vadmal, fanns där Skönviks hamnkontor nu är beläget och varifrån en flottbro ledde över Näs (Östrand). Därav "Brovikstranna" eller Broviken.

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del I, sid. 12. Sundsvall 1947.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1836


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRAVFÄLT ARKEOLOGI GRAVHÖGMASKININDUSTRI

Stol

Skolplansch

Bord