Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SNM1837Titel: De flesta bynamnen i Skön ………………

Upptecknare:  
Meddelare:   

Socken/stad: Skön 

De flesta bynamnen i Skön sluta som bekant på "-sta", såsom, Korsta, Färsta, Råsta, Ljusta, Birsta, Finsta, Römsta, Hillsta, Hörsta, Knölsta och Hugsta. De lärde påstå, att alla ortnamn på -sta härstamma från vikingatiden. Övriga byar i Skön äro, utom förut nämnda Tunaby, Tunabäck och Gärde, Valknytt, Högom, Byn, Filland, Näs, Berge, Maland, Sund, Västland, Målås, Öråker, Hammal, och Gudmundsbyn. Vid skattläggningen 1650 funnos ytterligare två byar, nämligen Gran och Stafre, vilka sammanslagits till det nuvarande Prästbordet. Övriga orter äro, från norr räknat: Skönviks sågverk, Gångvikens municipalsamhälle, Sundsbruk, Sunds sågverk, Johannedals sågverk, Näs lastageplats, den s.k. Fillandsgropen och Hollandslina, Tunadals sågverk, Korstagropen med Hollnadslina, Pettersvik, Ortviken och Killingholmen, Heffners eller Skönsbergs municipalsamhälle. Skönsmon kom till på 1600-talet genom köp. Östra fjärdingslaget, bestående av byarna Römsta, Hillsta, Härsta, Hugsta, Knölsta och Näs byamän tillhandlade sig detta område av Åkers byamän enligt avfattat köpe- och salubrev för ett köttlår och ett visst antal korvar. Åkers by är en del av nuvarande Sundsvall. Köpebrevet fanns på sin tid hos kronolänsman August Sjöstedt i Råsta. Skönsmoområdet delades på 1700-talet mellan förut nämnda byamän. I början av 1800-talet fanns på Skönsmon Vindskärsvarfs skeppsbyggeri. På 1860-talet uppfördes Mons sågverk och Kubikenbergs sågverk, ävenså Mohögs gjuteri och mekaniska verkstad. Såsom gamla kända orter må också nämnas Skarpskyttelägret å Vindskärsudde, Bredsand med Bredsandsbäcken, Hållberga med Stupbacken, Fläsian med Sodom och Fläsieholmen. Fläsian jämte Sundsvallsbaden (utanför Kumo) äro numera frekventerade badorter. En gammal känd avrättningsplats var Bålbacken ovanför Skarpskyttelägret, där såväl galgar som stupstockar voro placerade. Den sista avrättningen lär ha skett på 1830-talet. Utanför Vindskärsvarv är den s.k. Tjuvholmen belägen.

Mattias Oskar Johannes Svedberg: Från gamla Skön. Del I, sid. 12. Sundsvall 1947.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: NM1837


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSGATA LANDSTINGSHUS

FRIKYRKA

BOSTADSHUS RIVNINGSHUS

Golvur

Skrapa

Medalj