Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N2748

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Kors i levern

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hustru Brita Katarina Sjöberg  År: 1917

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Västerfanbyn

Somliga av de äldre brukar än i dag skära ett kors i levern, sedan de tagit ut den och skurit bort gallan. Jag frågade en gammal gubbe, varför man gjorde detta. Han svarade, att det var bara därför att det så brukat i alla tider.

--------
AMN.
Detta är den vanliga upplysningen, man erhåller angående denna sak. Det är ett av de många fall, då ett gammalt bruk iakttages, utan att man egentligen vet, vartill det skall tjäna. Ursprungligen har naturligen korstecknet anbringats som skydd mot onda andar. Från en trakt har jag lyckats få direkt bevis för detta, nämligen från Frostvikens sn i Jämtland. Där har man nämligen brukat säga: "Korse på, å trolle ifrå!" då man skurit korset i levern likasom i andra fall, då man anbringat korset på matvaror eller kärl för sådana. Helt säkert har korset på levern ansetts skydda ej blott denna utan även det övriga av det slaktade djuret. Därför behöver man icke hava ansett levern vara något sorts magiskt centrum i kroppen framför andra organ. Man har nog stannat för den uteslutande av bekvämlighetsskäl. Den erbjuder en jämnare, större yta än andra organ och är synnerligen lätt att skära i. Härtill kommer, att den väl i allmänhet först av allt tages ut ur djuret. Man bemärke slutligen, att korset skall skäras, innan man lägger levern ifrån sig.
L.Jn.


finns efter fritexten

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2748


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SKÅP

Vy

BOSTADSHUS PRÄSTGÅRD

Vävprov

Fälltäcke

Lakan