Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5108

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Bådsman Samul Lindbom i Vibyggerå

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: E. Ullberg nr A  År: 1925

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Utanskog

I början av 1800-talet var det en båtsman i Vibyggerå socken vid namn Samul Lindbom om honom berättas det att han hade ett underligt sätt spisa julkväll, innan jul hade han tagit upp den så kallade gästningens av bådsmans roten, och kl. 12 m.d. julaftonsdagen satte han ett punds smörbyttan och bränvins flaskan på bordet och spisade julkväll, varpå han laddade sin sälbössa på något underligt sätt ock avskjöt ett skått i luften, detta var för att behålla jaktlyckan, ty förladdningen i detta skott uppgives skulle bestå av en oblat som han undangömt när han begick nattvarden.
Om samme Lindbom berättas det att han brukade årligen taga sig en tids ledighet i ock för säljakt vid det dåvarande Aspens fiskläge å Mjältön, ock i detta fiskläge huserade "skrömta" väldeliga så en natt när Lindbom gått till sängs blef det ett fasligt oväsen utanför väggen i det kokhus där han bodde det var liksom, det stapplades väldiga mängder ved ock ris ock bråte emot densamma varpå Lindbom när han så blev störd i sin natt ro tog han ock laddade sin sälbössa med som det uppgives under nå besvärjelser ock med en oblat som förladdning varpå han öppnade en å väggen befintlig lucka ock när oväsendet därutanför pågick som värst avfyrade han skåtett, ock då blev det stor jämmer där utanför ock Lindbom hörde att "skrömta" yttrade nu har dom skjutit "mormoran" men sedan fick Lindbom vara i fred för "skrömt" den natten, men så en tid efteråt när Lindbom gick uppför ett i närheten av fiskläget varande bärg fan han ett ben som han tog upp ock tog med sig, men då blev han liksom av en osynlig han kastad utför bärget men när han steg upp yttrade han men "se bene de behäll jä". Ock det uppgives att åvanstående tilldragelse timade var fiskelyckan stor i fiskläget, men sedan totalt försvan den, varpå fiskläget nedlades.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5108


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS MUSEUM HERRGÅRD INTERIÖR

RÅDHUS TORG

FISKELÄGE FISKELÄGE HÖGA KUSTEN

Håltång

Vävprov

Skolplansch