Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-K410

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Vid kyrkbygge

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hemmansägare Olof Gerdin  År: 1916

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Gärden

Då nykyrkan här i socknen skulle byggas, höll de aldrig på bli eniga om platsen. I Sörbygden ville de ha den till Mullbacken, i norrbygden till Oxböle, och i utbygden till den plats, där gamla kyrkan var. Slutligen bestämdes det, att hon skulle stå på Bjästaholmen, där hon nu är. Det var väl Domkapitlet, som fälllde det utslaget. Men byggmästaren var ej riktigt säker på att det var rätta platsen. För att utröna, huru därmed förhöll sig, grävde han en grop på den utsedda tomten, och däromkring gick han och loverade dag och natt och lyssnade i gropen. Slutligen tycktes han sig höra orgelspel, och då satte han i gång med arbetet på allvar.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:II_1916. Uppteckningsnr: 410


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


INTERIÖR MUSEUM HERRGÅRD BOSTADSHUS

KYRKA GRAVKAPELL

KYRKA TAKLAMPA KYRKOINVENTARIE

Löpare

Kaffekanna

Väggprydnad