Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-K5089

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Kyrklockorna som kom svävande i luften.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Aug Andersson 

Socken/stad: Själevad  By/kvarter: Överhörnäs

I gamla tider då Själevad, mo och Björna socknar voro ett pastorat, d.v.s. den tiden då Själevads gamla kyrka glev uppbyggd som nedrevs på 1870- talet. Skulle hava uppstått tvist församlingsbor emellan var nämde kyrka skulle uppbyggas. Själevadborna ville att den skulle byggas i Wåge by i Själevad, och Björna och Moborna ville att den skulle byggas i Hemlings by i Björna. Men fastän tvisten ännu var oafgjord hade församlingsborna låtit inköpa för ändamålet 2:ne kyrkklockor hvilka blivit transporterade till Wåge by. Under tvistetiden hände det sig så, att en sommarmorgon kommo kyrkklockorna svävande i luften och en gammal gumma å nuvarande Prästbordet fick syn på dessa och utropade dervid. Ack se våra heliga kyrkklockor, och vid detsamma sänkte sig kyrkklockorna, och den större hann ftram till det så kallade Käringberget, der den nuvarand kyrkan är belägen, men den mindre föll ner i det förbipasserande Prästsundet der en öppen vaken vintertiden tillkännagiver platsen. En tid därefter skulle försök göras att taga upp den förlorade klockan, men alltid misslyckades försöket. Så en gång hade någon fått uppenbarelse, att om någon skulle kunna uppföda 2:ne tjurkalvar (tvillingar) skulle dessa kunna genom någon särskild anordning draga upp klockan ur vaken. Så hände det sig att en hemmansägare i Översjäla hade en ko, som framfödde 2:ne tjurkalvar hvilka uppföddes till full storlek, och då skulle försök göras att med dessa uppdraga klockan. Men vid samma tillfälle var det en osynlig röst som utropade, att detta inte kunde låta sig göra, emedan den person som skött uppfödningen av kalvarna skulle hava slagit ut dricka för en av dessa kalvar. Och sedan dess torde ej något försök hava gjorts för upptagandet. Hvarför den omtalde klockan torde ligga i godt förvar till den dag som idag är.

Åldersuppgift samt uppt. datum saknas.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5089


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS BONDGÅRD FÖRSTUKVIST

BADPLATS

KYRKA KYRKOTEXTIL

Kaffepanna

Duk

Tapetprov