Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-K428

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: De dödas gudstjänst.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Folkskolelärare Hans Vestberg  År: 1916

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Västansjö

Det här skedde mycket långt tillbaka i tiden. Det var en gammal fattig gumma från Orrvik, som inte kunde få någon skjuts till kyrkan på julmorgonen, varför hon gick ned till Bjästa redan på julaftonen och lånade hus i en gård ej långt från kyrkan.. I god tid gick hon till sängs och somnade. Då hon vaknade tittade hon ut genom fönstret och såg att det redan var upplyst i kyrkan. "Ska de ha gått till kyrkan och inte väckt mig," tänkte hon. Så steg hon upp, klädde sig skyndsamt och gick till kyrkan. Där var gudstjänsten redan i full gång. Hon gick och satte sig i en bänk, och de flyttade sig undan, så att hon fick rum. Prästen som predikade var henne alldeles obekant, men han höll en mycket bra predikan. Så började hon titta sig omkring, och då såg hon att hon inte kände igen en enda människa utom sin närmaste granne och hon var död. När gudstjänsten närmade sig slutet viskade denna till henne, att hon skulle gå ut genast, ty om hon stannade till slutet bleve hon alldeles olycklig. Hon hade nämligen kommit på de dödas gudstjänst, och där hade hon inte lov vara, medan hon ännu levde. Hon förpassade sig ut med detsamma. Då hon nu vände sig om, var det alldeles mörkt i kyrkfönstren. Hon skyndade sig förstås hem, det fortaste hon kunde. Då hade de nätt och jämt uppstigit. Från Själevad har jag hört en liknande sägen, men i den var det så, att kvinnan hade varit gift tre gånger och alla hennes män var döda. Hon återsåg dem nu och de tittade på henne mycket skarpt och hotande. Hennes sidokamrat hade sagt till henne, att hon vid utgåendet skulle släppa ned någon sak på golvet för eljest komme hon ej ut med livet. Hon släppte ned sin tröja. Hennes döda män kastade sig över tröjan och det blev det förfärligaste tumult, men kvinnan slapp helskinnad ut.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:II_1916. Uppteckningsnr: 428


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KORNHÄSSJA

JORDBRUKSBEBYGGELSE

HÖGA KUSTEN BERG

Nålbok

Duk

Tallrik