Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-T742

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Ett litet trollpaket.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Pastorska Karlsson  År: 1917

Socken/stad: Arnäs  By/kvarter: Arnäsvall

Härom året köpte jag lingon av "Dunders Anna Greta." I dessa bär fann jag ett papper, som var mycket omsorgsfullt hopviket och hopsatt med en knappnål. Det visade sig innehålla en fingernagel och några hårstrån. Vad menningen med detta var, kan jag ej räkna ut, men förmodligen var det något sorts trollmedel. Jag vet icke, att jag på minsta sätt förnärmat gumman.

Anm.
Om papperet jämte nageln och håren innehållit metallsmulor av olika slag, hade det utan tvivel varit ämnat att "kastas ut" för någon åkomma, men som det endast var hår och naglar, har man stor anledning förmoda, att det var ämnat att draga olyckor över någon eller över hans kreatur. Det har allmänt brukats att man lagt dylika trollpaket under andras ladugårdar, då man velat skaffa dem otur med kreaturen. Att paketet var avsett för prästgården anser jag däremot vara alldeles uteslutet. Det hade nog av ren våda kommit med. L.Jn.


Åldersuppgift på meddelaren saknas.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:III_1916. Uppteckningsnr: 742


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
FISKELÄGE BOSTADSHUS FISKAREBOSTAD FISKELÄGE

BYGGNAD

Bandgrind

Skolplansch

Vävprov