Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-T1077

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Glögg i dödskalle.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hustru Karolina Thelberg  År: 1915

Socken/stad: Skog  By/kvarter: Ås

Min mor var från Säbrå, men flyttade tll Ullånger och giftade sig där. Hon berättade följande. I Säbrå bodde på hennes tid en högre tjänsteman, vars namn ej är lämpligt nämna emedan tiden efter dessa händelser är så pass kort. Denne hade en fosterson, som gjorde sina fosterföräldar mycken sorg genom att syssla med varjehanda svartkonster. Han hade förut fått löfte antaga fosterföräldrarnas namn, men denna tillåtelse återtogs, och han själv blev bortkörd från deras hem, då han ej ville avstå från sina vidriga tilltag. Sedan förföll han och blev en riktig usling. Min mor tjänade där i gården och hon hade bland annat sett honom koka glögg i en dödskalle och dricka direkt ur skallen. Huru han kommit över denna vet jag ej, men det berättas att en person hade skjutsat honom en natt, och då for förbi kyrkogården. När de kom dit, tillsade han skjutsdrängen stanna. Själv gick han så in på kyrkogården. Där hördes han samtala med någon, och då kom han tillbaka, bar han på en hel del ben. Mamma berättade mycket för oss barnen om den där otäcka karlen, och det får väl anses alldeles säkert att hon inte ljög i sina egna barn. Det torde vara omkring en 60 år sedan detta inträffade.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IV_1915. Uppteckningsnr: 1077


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SPANNMÅLSSKOVEL MUSEIFÖREMÅL

TIMMER ÄLV

KYRKA KYRKOINVENTARIE TAKKRONA

Fälltäcke

Skrin

Linfäste