Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-T2931

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Präster och de osynlige.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Dagsverstorparen Nils Abraham Hansson  År: 1918

Socken/stad: Resele  By/kvarter: Överbodvill

Att det finnes osynlige, det är då alldeles säkert, för det har vi bibelordet på. Prosten Nordensson här i socknen hade en son, som var så studerad och lärd som någon kan bli. Han var teologie magister. Far och son satt en dag ute på stugubron och såg slåtterfolket arbeta uppe i Alderbacken. "Vill pappa se, huru många (osynlige) det är, som arbetar tillsammans med dem?" frågade magistren, för han kunde se de osynlige. Prosten ville inte detta utan steg genast upp och gick in. Prosten Runsten i Sollefteå kunde också se de osynlige. I hans stall var det en märr, som aldrig fick vara i fred. Beständigt stod hon där och slog och vrenskade. Stalldrängen talade slutligen om detta för prosten. Då blev denne med till stallet. Han gick in och bakom märren och syntes ta i något och leda det ut ur stallet. Vad det var, kunde drängen inte se, men prosten sade, att det var en osynlig hingst., som höll ihop med märren. - Sedan fick hon vara i fred.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918. Uppteckningsnr: 2931


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

Vävprov

Tavla

Vävprov