Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-T861

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Vismän i kast med "spålappar".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Jöns Persson  År: 1917

Socken/stad: Dorotea  By/kvarter: Bergvattnet

I Bellvik var det förr i tiden ett par duktiga "spågubbar". De låg i mycket och spådde mot gamla "spålappar". Om bara en av dem spådde i taget, ville det inte lyckas för dem att rå på lapparna, men hjälptes de åt, så gick det för dem, så att de spådde ihjäl renarna för lapparna. En av de där gubbarna hette Anders Helgesson, och han var farfar till Johan Ersson och Anders Ersson i Avaträsk. Johan dog i vinter som var, men Anders lever än. Han har varit en sån där "visman".
Om någon haft värk och Anders bara fått veta det, så har värken stannat genast. Men då de försökt sig på att "spå" har de visat sig vara för svaga i konsten. I Andersmark i Vilhelmina var det en gubbe, som råkat illa ut för spålappar, och därför sände efter Johan Ersson, som också for dit och gjorde så gott han kunde. Men det hade inte tagit hårdare på lapparna, än de blev bara retade och skickade en "spåsändning" istället. Den träffade Johan, då han på hemvägen befann sig mellan Andersmark och Djupdalen. Han blev så spritt språngande tokig, att han klädde av sig alldeles naken mitt på skogen mellan byarna och sprang så fram till Djupdalen. Det var väl en halvmil, och det var mitt i vintern och kallt rent förfärligt. Så måste de ju ta vara på honom i Djupdalen och sända bud till Anders. Denne försökte ta brodern fri ur trolldomen, men det gick inte bättre än att också han blev tokig. För Anders gick det då om sig, så att han blev bra rätt fort, men Johan måste vara på hospitalet i sju år
Anm till n:r 861.
C.J. Johansson i Ormsjö, nu 61 år, har berättat samma händelse i huvudsak lika. Han var på den tiden orförande i kommunalnämnden och utanordnade som sådan medel till bestridande av vakt och hospitalsvård åt de båda vansinniga bröderna. Det blev en dyr historia för kommunen. Ormsjö d.13/9 1917 L.Jn. D. 15/9 1917.
Jag har idag besökt den i n:r. 861 omskrivne Anders Ersson, som nu innehar ett litet torp i Avaträsk och är 70-år Gubben var mycket reserverad, så fort man kom in på talet om spådom o.dyl. varför jag inte blev i tillfälle fråga honom om hans äventyr med spålapparna. Han verkar mycket slug, så att han med säkerhet icke yppat någonting om det, som föregick vansinnets utbrott, alldenstund han faktiskt både före och efter sysslat med förvetna konster.
Han lär numera någon gång försöka sig på att" bota" och "göra för" med tillhjälp av bibelställen, som han använder som besvärjelser, efter vad det uppgives. Han lär också var övermåttan "bibelsprängd".- Så har jag även talat med personer, som vaktade de båda sinnesrubbade bröderna. De säga, att de voro ytterst våldsamma och tyckte sig beständigt vara i kast med spålappar och svarta andar.
Den andre brodern hade strax efter själsrubbningen gått till nattvarden och "spelat religiös", men först då blev han riktigt tokig, och min egen sagesman trodde, att han skulle ha gått lättare bota, om han ej gjort detta. De hade också sökt flera "visa" för de båda bröderna.
Levi Johansson.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IV_1916-1917. Uppteckningsnr: 861


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BRO BUSS

HEMBYGDSGÅRD BONDGÅRD BOSTADSHUS

FRIKYRKA

Skolplansch

Vävprov

Pung