Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M1377a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Under havandeskapet

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Landstingsman Karl Bergström  År: 1915

Socken/stad: Ullånger  By/kvarter: Skidsta

I min ungdom och framgenom en lång tid hade havande kvinnor en mängd försiktighetsåtgärder att iakttaga, så att barnet ej skulle få "ris" eller engelska sjukan. Men för den delen visste man inte om andra barnsjukdomar än ris - fast en massa sorter - inte mindre än nio olika. En av dessa hetter "Valbundet ris." Synnerligen viktigt var, att den blivande modern ej kröp igenom något t.ex. ett "le," en gärdesgård, hässjan, vävstolen o.s.v. Om nu ett barn fick "ris" fick modern tänka efter, om hon möjligen någon gång glömt sig och krupit, då hon gick med barnet. Kunde hon erinra sig tillfället, så var det bara att "dra" barnet tre gånger genom detsamma stället eller saken en torsdagskväll eller - natt. Om man ej kunde komma ihåg var man skaffat barnet sjukdomen, så drog man det genom en jordtorva. Det hjälpte mot alla slagen av ris.

En gång blev jag på en resa i Nordingrå en natt varse ett par kvinnor, som gick över en svedja med ett vitt bylte. Jag förstod i vilket ärende de var ute, varför jag band hästen och smög mig efter dem. Det var ej möjligt för mig komma dem så nära, att jag kunde se, huru de bar sig åt, och inte ville jag störa dem. Men jag väntade, tills de gjort ifrån sig och gick fram till det ställe, där jag såg dem hålla till. Där var en ene som växt i stamform, något rätt sällsynt här på trakterna. De hade kluvit enen från roten och nära till toppen men aktat sig så att klyvningen ej gått utgenom på någon sida. Så hade de satt en käpp mellan halvorna så att det blev stor öppning. Därigenom hade de nog dragit barnet.


Bruket att draga barn genom isärkilande, levande träd är känd även från andra trakter i Norrland. L.Jn.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:V_1915. Uppteckningsnr: 1377


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOKHANDEL FRILUFTSMUSEUM BRANDMÄN ELDSVÅDA

BYGGNAD

JORDBRUKSBEBYGGELSE VATTENDRAG EKA

Skära

Radioapparat

Slädnät