Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N240a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Marknadsresande

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Olov Berglund  År: 1915

Socken/stad: Graninge  By/kvarter: Åkroken

På den tiden då "Pålsmässmarknan" i Sollefteå var som värst i ordning, var det en massa människor nerifrån socknarna som for här förbi marknaden. Ibland kunde det vara ända till 20 skjutsar, som rastade här. De hade alltid brännvin med sig allihop och kaskade flitigt, så att de var för det mesta bra i tagen, och då hittade de på varjehanda upptåg. - En gång var det en gubbe från Tallåsen, som hette Lindström. Innan han for på marknaden ena året, hade han på insidan av sin skrindlåda slagit vässta, krokiga spikar i den beräkningen, att om någon tog till att rota där för att ta nånting, skulle han riva sig på spikarna och få märken. Då de på återvägen rastade här, var det med i sällskapet en ökänd tjyvstryker från Viksjö, som de kallade "Terpetikeln," men eljest hette han Jan Jonsson. Nå, då de hade kommit sig i kaskningstagen alla de andra, gick han ut. Då han kom in lade Lindström hustru märke till, att han blödde på ett finger, men hon sa ingenting då. Då de skulle till att fara, blev det frågan om att de skulle skramla ihop till kaffet, som de fått. Där hängde gubbarna över varandra vid bordet och plockade med sina slantar. Bäst det var, påstod någon, att det kommit bort en 12-skilling på bordet. Vem kunde ha tagit den? Då sa Lindströms hustru: "Det är densamma, som varit i vår skrindlåda och rivit sig på fingrarna så att han blöder." Då brusade "Terpetikeln" genast upp, sprang fram och visade henne sina fingrar och sade: "Ser du nån blo, ser du nån blo?!" Men först slickade han försiktigtvis av fingertopparna, men det hjälpte inte. Det sipprade fram blod, så att han måste slicka tag på tag. Det blev rent ogement roligt, och så mycken smälek hade säkerligen Terpetikeln inte varken förr eller senare fått uppbära.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:I_1915. Uppteckningsnr: 240


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MANSPORTRÄTT

MAN KVINNA BÄCK

UTHUS

Lavendelkudde

Vävprov

Kruka