Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N592

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Nolaskogsare" på sörköring

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hemmansägare Anders Strandberg  År: 1917

Socken/stad: Arnäs  By/kvarter: Ström

Det var ett par "nolaskogsare" (anundsjöbor) som var i "sörköringa." Kom de så till en by, där de visste, att det var mycket svårt få låna hus. Folk brukade därför köra förbi där i vanliga fall, men den här gången var det sent, så att de måste försöka. Men först gick de in i ladugården i gården, där de ämnade ta in, och såg efter färgen på och huru dessa stod. Så kom de in. Gubben i gården stod och täljde på ett stort trästycke- en slädmed eller vad det kunde vara. På väggen var en räcka mjölkpinnar med tråg på. Karlarna framställde sitt ärende, men det hördes alldeles omöjligt. "Jasså," sade en av de främmande, "ja, gör som ni vill, men får vi inte låna hus, så kommer ni att få "dra ut" storrö-rosiga kon i morgon." Gubben i gården i hajade till men morskade upp sig och svarade: "Hotas du, så mycket du vill, men inte får du låna hus för det," och i ilskan högg han av alla krafter på trästycket. "Gör som ni vill," sa nolaskogsarn, "men inte skall ni mera få någon nytta av svartkon, som står i vrån utan bås." "Ja, hotas du, bäst du vill, men du får inte låna något husrum här, för jag tror inte på så´nt dumprat." Nolaskogsar´n såg, att ett av mjölktrågen höll på glida ned från pinnarna. Det skakades av huggningen, och därför sa han: "Är ni så omänskliga, att ni inte vill härbergera en medmänniska, som är ute i sena vinterkvällen, så skall ni inte bara mista mjölken ur korna, utan t.o.m. mjölken ni har i kärlen". och så gick han mot dörren. I detsamma ramlade det där tråget i golvet och tog ett par andra med sig. Men då blev bonden rädd och sprang efter honom och bad honom för Guds skull komma tillbaka. Han skulle få låna hus så mycket han ville, bara han tog tillbaka sina hotelser.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:III_1916. Uppteckningsnr: 592


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KYRKA KVINNA BARN KLOCKSTAPELFRILUFTSMUSEUM FRILUFTSMUSEUM

Målning

Medalj

Saltkar