Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N1434

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Vindknutar

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fiskare Olof Axel Söderberg  År: 1915

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Ulvöhamn

I södra Själevad är en liten fiskehamn, som heter Gene. Där levde tills för en 35 år sedan en visgubbe som de kallade "Jonke i Gene." Han var mycket anlitad både till att bota sjukdomar, göra mot förgöring och till att förgöra. Bl. annat anlitades han av flickor, som blivit i grosses. Men på gamla dagar slutade han alldeles upp med att hjälpa dem. Om Jonke i Gene har det gått många historier.
Det är omkring en 45 eller 50 år sedan. En fiskare från norra Ulvön, som hette Johan Åström sökte Jonke för någon i sin familj som råkat för svår värk. Det var sent på kvällen, då han fått sitt ärende uträttat, varför Jonke ville, att han skulle ligga över till nästa dag. Men Åström var ivrig komma hem med medicinen åt den sjuke. "Om jag bara hade en liten lämplig vindkåre," tyckte han, "skulle jag väl snart kvista hem." Jonke svarade: "Vill du ovillkorligen fara, så nog skall det bli bra med den delen." Så tog han en näsduk som tillhörde Åström och gick med den in i en kammare, som han använde till laboratorium. Om en stund kom han ut med näsduken som han slagit knut på i alla fyra hörnen. "Nu kan du ge dig iväg om du vill," sade han i det han räckte Åström näsduken. "Öppna knutarna eftersom du vill ha vind till - en i sänder- men var försiktig, och knyt inte upp alla fyra bara!" Åström gav sig iväg. Det var bara en helt svag bris från början tills han kom ut på Bäckfjärden och löste upp första knuten. Då friskade det i duktiga tag. Men han ville ha ännu bättre fart varför han löste upp två knutar till. Han fick nog vind! Det var bara nätt och jämt han dugde till att klara upp färden. Det gick bara så att det visslade efter.
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
TÄTORTSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

TORG BIL MÄNNISKOR MUSIKFÖRESTÄLLNING MUSIKER

Linfäste

Sedel

Skolplansch