Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5018

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Mangårdsbyggningen och dess bohag

Upptecknare: P. Edholm
Meddelare: P. Edholm 

Socken/stad: Bjärtrå  By/kvarter: 

Som i byggnaderna nämd är så består mangårdsbyggningen 3 eller flera rum, ofta förekommer s.k. halfkorsbyggningar, i den förra innehåller den kök och kökskammare, i bredd å ena ändan, Sal och förstuga samt förstugukammare, den sistnämnde delat af förstugan, och är ofta lika stor som förstugan, för det mästa äro alla tre förstnämnda rummen väl ombonade, vidare en eller två vindskamrar, som ofta också är ombonad, på ömse sidor om dessa kamrar är skrubbar, bland kökets bohagsting märkes den ofta stora spiseln, som begagnades för eldning och matlagning, men nu är ditsatt jernspis, midt mot spiseln på gafveländan förekommer en säng, på en del ställen s.k. väggsäng, eller högsäng, som går ifrån golfvet till taket, och den är i tre afdelningar, hvarest i midten gårdsägaren och hans hustru har sin sängplats, och i de öfriga afdelningarne har gårdens barn sina sofplatser, såvida sådana finnas, eljest står det tomma, bland de kökets öfriga möbler, så är ofta vid andra gafvelhörnet en skänk eller ibland en dragkista, och vid hörnet af dörren som är från förstugan finnes ett s.k. mjölkskåp, hvarest under vintrarna mjölken förvaras, äfvensom en del af husets smärre bohagsting där förvarad, och midtemot på andra (sidan?) om dörren, emot spiseln finnes någon skänk, der grytor och pennor har sin plats annars finnes der en s.k. diskbänk med skåp, vid gafvelfönstret står det stora köksbordet, dels på gafvelväggen eller på väggen inåt gården ett väggur, på de flesta ställen finnes i stället för dragkistan eller skänken en soffa eller någon annan möbel, och dessutom finnes i köket nödiga stolar för familjen, m.m. I kökskammaren som till stor del är försedd med kakelugn, är möbellerad med soffa, säng, skänk, och ofta dragkista eller Chiffonier, en större spegel, samt några stolar, och på väggarna ses ofta, s.k. oljetryckstaflor med porträtt af någon enskild person, eller någon af kungafamiljen äfven af någon utländsk furste, eller furste hus, äfven något eller några religiösa stycken, eller också landskap, m.m.

Salens möbelering är ofta en a två sängar, en soffa, bord, ofta ett sådant, rundt midt på salens golf, äfven en skänk och ibland en dragkista, jämte några stolar, ofta finnes kakelung i dessa rum, alla dessa rum äro tapetserade. Förstugukamaren är ej försedd med någon spis, ett undantag i någon gård, är ofta möblerad med blott en säng, och en eller två stolar, och något litet bord samt någon kista eller dragkista, hvilka ofta tillhör gårdens tjänarinna, eller någon af gårdens yngre kvinnliga medlemmar, detta rum begagnas ofta till sofplats för gårdens tjänarrinna eller tjänarinnor, eller också af gårdens döttrar, detta rum är ofta tapetserad.

Vindskamrarna är ej på alla ställen inredd, men der det så är fallat att den är inredd, så är den väl ombonad och ofta försedd med spis eller kakelugn, är tapetserad, och är möbelerad med en á två sängar, bord, stolar, skänk eller dragkista, ibland en soffa o.s.v. i skrubbarna förvaras gårdens och ibland äfven tjänarens klädförråd, äfvensom andra föremål, sommartiden brukar på en del ställen husets yngre manliga befolkning hafva sina sofplatser i någon skrubb, på några ställen är köken boiserade med hyflade och spontade bräder i stället för tapeter, där byggningen innehåller flera rum kan dock möbeleringen varit något afvikande från den här beskrifna, snygghet och renlighet råder nästan öfverallt i mangårdsbyggningen.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5018


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
TÄTORTSBEBYGGELSE

AFFÄRSGATA STADSVY

Skolplansch

Tavla

Uniformsmössa