Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2049b

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Ett "valbunne trä".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Levi Johansson  År: 1917

Socken/stad: Grundsunda  By/kvarter: Öden

Teckningen å omstående sida föreställer ett s.k. "valbunne trä", som finns på nedre sidan av laandsvägen vid Norrfillingsviken, just där gångstigen går ned till sjöboden, som där finnes. Folk lär ha kommit långa vägar ifrån med sina sjuka barn för att "dra" dem igenom öppningen mellan de båda sammanväxta träden. Den trafiken lär inte vara slut ännu.

Det är emellertid icke något riktigt äkta "valbunne trä", fast många tror det. Medan träden var endast fingertjocka, blev de hopbundna och har sedan växt samman. Mina sagesmän ha dock inte varit samstämmiga i uppgiften om vem som gjort detta. En påstår att det var Jonas Öberg i Öden, som dog 1865, en annan uppger en från Dombäcksmark, som heter Domej och nu bor i Nordmaling. Med den saken må då förhålla huru som helst. Ett är säkert: det är ingen naturens nyck som hopfogat de båda träden. Det större trädet är c:a 8 tum i diameter, det mindre omkr. 5 tum. Höjden från marken till grenen c:a en meter. Bägge träden är granar. Ett riktigt "valbunnen trä" skall vara "självväxt". Vanligen har den formen av en ring. Se N:r.2120!
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SKOGSMARK

BOSTADSHUS

BONDGÅRD VINTERBILD FRILUFTSMUSEUM FRILUFTSMUSEUM

Leksak

Campingkök

Vävprov