Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2215

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En underlig visa.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Handlare Jonas Vilhelm Lundqvist  År: 1917

Socken/stad: Trehörningsjö  By/kvarter: Djuptjärn

Det var en gång en livdömd, som fick löfte om benådning, om han kunde skriva en visa och inte begagna andra ord än dessa fem: här, där, jag, hit, dit. Han löste uppgiften genom att ta varjehanda figurer till hjälp. Då visan var färdig,, hade den följande utseende: (Några förklaringar under figurerna voro dock inte utsatta.)

1. Dasis'n sturk å dasis'n snabb: , : Dasis'n å'n mejselgubb. Mejselgubb, snabb, sturk; å'n mejselgubb.

2. Dasis'n krus å dasis'n gren: , : Dasis'n å'n ädelsten. Ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å'n ädelsten.

3. Dasis'n här å dasis'n där: , : Dasis'n å ä nyckelskär. Nyckelskär, där, här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å ä nyckelskär.

4. Dasis'n hammare, dasis'n tång: , : Dasis'n å'n hyvelbång. Hyvelbång, tång, hammare, nyckelskär, där här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å'n hyvelbång.

5. Dasis'n yxa å dasis'n jag: , : Dasis'n å'n gammalspad. Gammalspad, jag, yxa, hyvelbång, tång, hammare, nyckelskär, där här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å'n gammalspad.

6. Dasis'n såg å dasis'n rasp: , : Dasis'n å ä smedjestäd. Smedjestäd, rasp, såg, gammalspad, jag, yxa, hyvelbång, tång, hammare; nyckelskär, där här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk, dasis'n å ä smedjestäd.

7. Dasis'n pipa, dasis'n pung: , : Dasis'n runterikring å'n frieriring. Frieriring, runterikring, pung, pipa, smedjestäd, rasp, såg, gammelspad, jag, yxa, hyvelbång, tång, hammare, nyckelskär, där här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å'n frieririnng.

8. Dasis'n hit, å dasis'n dit: , : Dasis'n å'n lit'n spik. Lit'n spik, dit hit, frieriring, runterikring, pung, pipa, smedjestäd, rasp, såg, gammelspad, jag, yxa, hyvelbång, tång, hammare, nyckelskär, där här, ädelsten, gren, krus, mejselgubb, snabb, sturk; dasis'n å'n lit'n spik.

Anm.
Visan sjunges på en mycket enformig melodi (Se n:r. 2430!), som naturligen måste ändras för varje vers. Visan hör till de s.k. barnramsorna, vilka i forna tider tyckas ha spelat en rätt stor roll vid barnuppfostran. I första hand avsågo de att roa och sysselsätta barnen, men samtidigt tjänade de till att uppöva barnets rent mekaniska minne. Det är nämligen utmärkande för de flesta ramsor, att de äro i total avsaknad av logiskt innehåll. I den vuxnes ögon är det ren galimatias, men barn äro i allmänhet ofantligt intresserade därav. "Ut och förut"kunna de sitta alldeles stilla, sysselsatta med att lära sig varandra ramsor. Den ovan upptecknade ramsan har en del stora förtjänster. Ett även icke läskunnigt barn kan lära sig den endast med ledning av uppritade figurer, och därvid får det lov att strängt följa en ganska tillkrånglad ordningsföljd - läsa figurerna fram och åter på detta sättet:

Rent tekniskt sett påminner det om gångenvid bevisandet av en geometrisk sats och vänjer likasom denna vid iakttagande av ordning. Det är inte alls illa utförandet. Slutligen är det naturligen för barnet en mycket roande och på samma gång fostrande sysselsättning att rita av alla figurerna. Levi Johansson.
Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ÄLV LANDSKAPSVY HÄST

BOSTADSINTERIÖR HEMBYGDSGÅRD MUSEISAMLING

KYRKA BIBEL KYRKOINVENTARIE

Tygtrycksprov

Skolplansch

Vävprov