Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M80

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Hur man "roft åt jänten," då man "gått på bögda"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: E. U-g.  År: 1916

Socken/stad: Vibyggerå  By/kvarter: Utanskog

Man knackar på fönstret och säger:
Du, som ha vöre livat å roat å smobehändi på ålle visa´, kan ju svänge tell å säjje n´ nagre ol. Hell höre pass! Sä mått som serapen i n´strut å abborn´på´n gaffel. Hell´ha du svore ti fälln´ å be'te ti kudd'n å geve deg stört rackarn på tell å int' säjje na? På töcke tanka kan du fell int na ha komme å föränres mot va du för (r) ha vore, - Hell kanske du ha poja inne, som håll igen mun på deg, sä du int få språke ve mäg. Men äre på dä vise, sä sätt'n på stortån å spärken unner sänga, sä jäg å få höre 'n nsgre ol tadeg! - Nä men, stinta. Ä du töst ännu? Höre skä de henne vale! Ähe'nä få ja fell stå å fryse tells jä miste hosta, å ändä sä säg du int na. Ha ji se andäktit nu, dä du int kan höre på mäg å lite vätte? Jä tytje jä höre, hurre ji pusses å mjukes å höre dä smätje! (smaskar)
- Å jä som ha före hele lange vägen bära för tell å få språke ve däg n' nagre ol på tjvåmanhan hell fyre öga emella, som dä het på svänskä. Å jäg ha tege mäg sä när för tell å komma hit först å fo deg tell å täla, sä jä ha vorte alldeles blöt tå svett. Å skumtappa ha fluge tå mäg, sä om dä ä na'n, som kom ätte, se kan den tro, dä dä ä tekattsvett'n ätte väjjen, å att dä ha vöre lekattströjninga. -Men va höre jä! Hoste du tell? Då ä du nog himme ändå. Hell hörre! Säg n' nagre ol! Höre mår du nu för tin? Nu då dä är se bra vär, kan du ju gå å öppne på döra. Hell hörre pass! -Hell ha du pojka inne, se dä ä för dä, du inte vell skällre. Gå nu snett över teljen å gör meg tell veljes å dra opp n' dän ten, som ä tjvärs över ven å ä både däg å mäg till men. -Skull int ä gå för seg dä? -jä börje å gå, jäg, nu - ditell döra -jäg tro du komme -fo jä ' int tro dä?- -


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:I_1916. Uppteckningsnr: 80


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TUNNELBYGGE

FRIKYRKA

FRIKYRKOINTERIÖR FRIKYRKA

Pump

Skolplansch

Vävprov