Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M5076a

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: En gammal skrockfull kärring.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Fru Kr Jakobsson 

Socken/stad: Mo  By/kvarter: Skortsjö

Får härmed sända några detaljer för Folkminnespristävlan, vad jag härmed skriver så hände det i min barndom 40 år tillbaka i tiden, en gammal skrockfull kärring, vi barn kallade henne för"bjera mor" ja det sades att hon hade bjeran och den hade hon tillverkat själv den var ett runt nystan med alla sorters färger fick liv genom besvärjelser till den onde. Tjänstefolket där sa hon bar gröt och mjölk varenda kväll upp på höskullen, han fick mat också, då fick hon visa honom vart hon ville, ibland skulle hon ut och göra spektakel, ibland nånting som hon hade nytta av. Ja, hon var en fasa för barn, ibland gick hon och sådde om kvällarna med tomma näven och mumlade några ord, då sådde hon missväxt på annans åker. Så kunde hon ha en björkbuske som bar lika många kvistar på som fä i grannens ladugård, då vart det olycka på kreaturen, men hon var bra ibland, hon kunde bota sjukdomar nämligen, ris och vin,m.m.

Jag såg på en gång det var en pojk på fem år som hade ris. De grävde ett hål genom dikeskanten, så tvangs han att krypa själv för han var för tung att sända igenom. Men han sa: -"Nej jäg sköm bort böxen", men han var tvungen att krypa och det tillgick så - hon sände och nån annan tog emot. Hon sade, -"Jäg sänder en valbönnen man gu hjälpen utan skavank" , då blev han bra. Och den som hade vin i en handled, tog hon en yxa så högg hon på ömse sidor om handleden,då sa hon -"Jägg hogg o jä hogg" patienten svarade -"Vad hogg du för slag?"Hon svarade, -"Jäg hogg vin borti len å ti ven", detta upprepades tre gånger, då vart det bättre
Obs. Endast för redaktionen är mitt namn.


Uppt. datum och åldersuppg. saknas

Samma uppt. även uner rubrik. I. Människan. D. Sjukdomar och deras botande 3.) Signerier. II. Näringarna. B. Boskapskötseln. g.) "Förgöring av kreatur. 3.) Baran (puken, bjäran) V. Magi. f.) Trollkunnigt folk och deras bedrifter. 2.) "viskarlar" och "kloka gummor"

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5076


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FLOTTNING

FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

FRILUFTSMUSEUM BONDGÅRD UTHUS

Bricka

Skolplansch

Form