Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M671

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Gravalaget."

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Födorådstagare Sven Petter Svensson  År: 1917

Socken/stad: Arnäs  By/kvarter: Västerlandsjö

I början jag hade hemmanet, d.v.s. för en 30 år sedan, var gravalagordningen ännu allmän här i socknen. Större byar bildade ett gravlag, mindre byar, som låg nära varandra, sammanslog sig till ett lag. Då en person inom laget dog, fick man bara sända bud på de två i byn, som stod i tur att göra kistan. Virket till kistan hölls av den dödes efterlevande, men arbetet var fritt. Svepningen ombesörjdes av någon gumma i byn, som var kunnig därmed. Egentlig betalning förekom icke heller för detta men väl presenter. Likaledes var det två, som skulle gräva graven och bönderna skulle i tur och ordning skjutsa de döda till graven. För de vuxna inom gravlaget höll dödsboet gravöl, som fick bli efter råd och lägenhet. De, som kom till gravölet, brukade ofta ha någon mat med sig till bidrag. Detta kallades att komma med "jålpa" (hjälp). Så många av de vuxna, som kunde, var med på jordfästningen. Dog ett litet barn, yrkade man sällan på "turen", och det gravöl, som hölls, var mera för barnen.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:III_1916. Uppteckningsnr: 671


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


JORDBRUKSBEBYGGELSE BYBEBYGGELSE

HYRESHUS BOSTADSHUS

FAMILJ

Vävprov

Lykta

Fälltäcke