Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5175

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Gödning med ben.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Jon Christiansson 

Socken/stad: Själevad  By/kvarter: Hörnett

Jordbrukare som icke hafva benmjöl i närheten, kunna på mycket enkelt sätt förvandla benknotor till ett godt gödselämne, om de blanda dem med trädaska; då sönderfalla knotorna till pulver uran att förorsaka lukt. Bäst sker det i en i jorden gräfven grop, der man lägger benknotor och aska i lager på hvarandra, om en half fots tjocklek.

Hvarje asklager mättas med aska, med undantag af det understa som lägges på gropens botten. På tre fots mellanrum nedsättes pålar till botten på gropen, dessa hafva till ändamål, att tillföra den jästa massan nödig fuktighet, enär man alltid efter 10 till 12 dagars förlopp, drar upp dem och slår vatten i hålen så mycket som är nödigt till askans mättande. Efter 8 veckor rifves hela högen om; trädaska och de redan möra benen, blandas och övferlemnas åt ny jäsning, hvarvid likväl som förut nödig fuktighet tillföres. Efter åter 3 månader hvilken tid massan omröres 2 á 3 gånger fullkomligt är koternas upplösning fulländat och så fullkomlig. så att blott de största koterna återstår, hvilken läggas i ny hög.
sv.W.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5175


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING KYRKORUIN ARKEOLOGI

LANDSBYGDSBEBYGGELSE INDUSTRIOMRÅDE

BYGGNADSARBETARE

Halskläde

Medalj

Mejsel