Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N438

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Gålmålsjäspe."

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare:    År: 1916

Socken/stad: Nätra  By/kvarter: Bjästa

Angående "gålmålsjäspe" eller slåtteröl, som det också kallats, gäller för Nätra i huvudsak detsamma som är antecknat från Vibyggerå (Se n:r. 64!) Men det gick inte lika gemytligt till. I regel etablerades mer eller mindre allvarliga slagsmål mellan gubbarna vid den gamla goda tidens "gålmålsjäspe," och alltid var början en densamma. De började förviat varandra för att ha "slagit inpå" den andres skifte.
Den, som utslungade en sådan tillvitelse, fick den ögonblickligen kastad tillbaka av motparten. Bägge kunde mycket väl ha rätt i sina påståenden på samma gång som båda parterna moraliskt sett voro fullkomligt oförvitliga. saken var nämligen den, att rågångarna mellan de otaliga småskiftena voro ytterst dåligt fixerade. "Man gick ut från en "môrtuva" (myrstack) och tog märke på en molntapp," som ett allmänt skämt än i dag uttrycker det.

Korrekta bykartor funnos visserligen för de flesta inägor, men det var inte allom givet att rätt tyda och tillämpa dem på den tiden. Samma olägenhet förefunnos naturligen även i fråga om Vibyggerå, men de tyckas där icke ha stört grannsämjan åtminstone i någon mera anmärkningsvärd grad. En av mina sagesmän i Nätra har måhända riktigast angivit orsaken till detta lyckliga förhållande med dessa ord: " I Vibyggerå år de kusiner och dubbeltkusiner allihopa i hela socknen."
Visserligen säger ett gammalt ordspråk att "släkten är värst," men detta gäller absolut icke om förhållandena mellan människorna i dessa trakter. Nästan undantagslöst hänger släkten samman, "som ler och långhalm."

Den sista gemmensamma "gålmålsjäspe" hölls i byn Gärden år 1876. I andra byar var det uteslutet ett eller annat år förut, i andra pågick det ännu några år. I allmänhet tycktes genomförandet av "lagaskifte" ha verkat upphävande på den gamla institutionen. Än i dag hålles nog i regel en kalassöndag med påföljande frimåndag i de flesta gårdar efter fullbordad höskörd, men det är endast i ett mindre antal byar, som man kommer överens om samtidigt avhållande av dessa slåtteröl.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:II_1916. Uppteckningsnr: 438


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TORP TORP

MANSPORTRÄTT

ÄLVFÅRA VINTERBILD

Mortel med stöt

Garnfärgprov

Borr