Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5016

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Hemmansbrukets öfverlåtande.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: P. Edholm 

Socken/stad: Bjärtrå 

I allnänhet öfverlemnas hemmansbruket, af hemmansinnehafvarens något framskridna ålder, till någon af barnen, och tager deraf pension, genom såkallade födorådsaftaganden. Dessa kunna uppskattas i genomsnitt i genom till 50 kronor selandet, och denna utgift är för de flesta hemmansinnehafvare både kännbar och betungande, men en del öfverlåtelser anses för ganska goda för kommande generationer.

Meddelare och uppt. P. Edholm datum och by/kvarter saknas

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5016


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


GRUPPBILD BOSTADSHUS

KYRKA VINDFLÖJEL

Skola

Tapet

Mössa

Tavla