Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N2471

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Gagnsox'n"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Levi Johansson  År: 1917

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Norrflärke

Inom de allra flesta byar i Ångermanland tyckes det sedan uråldriga tider hava varit så ordnat och överenskommet, att bönderna i tur och ordning var sitt år skall hava hållit parningstjur för hela byns räkning. Detta är nog fortfarande fallet i allmänhet. Då byarna skiftades, uttogs ofta en s.k. "oxslått", som byallmänning. Den, som föråret håller oxen eller tjuren, äger använda sig av slåttern.

I stora byar har det erfordrats två och kanske flera tjurar. Här i Norrflärke är det två. Byns "oxslått, som avsattes vid laga skifte 1862, upptager emellertid fyra slåttesskiften. De två bönder, som är i färd med att föda upp "gagnsoxar" till kommande år, skall också ha var sitt slåtteeskifte.
"Oxslåttn" är numera här utlagd till allmän betesmark och i stället uppbär oxägaren en viss avgift för varje ko, som betjänas tjuren. Någon sådan avgift erlades icke på den tiden, då "oxslått'n" slogs. Inte ens torparna betalade, fastän de var befriade från skyldigheten att hålla tjur. Förr i tiden fanns ingen skriftlig överenskommelse angående "gagnsox'n", men 1906 skaffade man sig en sådan. I bykistan har jag kommit över den nog så viktiga handlingen, som här nedan återgives i möjligast trogna form.

Överenskommelse.

Undertecknade Norrflerke byamän Öfverenskommer att den tur som började den 1 Juni 1904 hos Jon Jonson och N.C. Lundström att underhålla Oxsar skall fortsätta tils den gått till ända af byn eller nämnde tur.

§ 1.
alla bönder som den 1 juni alla år innehar Öfver (3) tre kor skall erlägga 1 krona per ko till O.X. innehafvarna som har gagnsoxar.

§2
alla torpare skall erlägga 1 kr. per ko varje år.

§3
inga Undantag om de inte tagitt kalf eller ejj

§4
åldermannnen förbindes att inkassera dessa medel till oxinehafvarne, och förvara denna handling.

§5
byn gemensamt ansvarar alla hinder som förekommer hos axsar om dem bortkommer eller någon annan olycka inträffar
Norrflerke den 29 juli 1906
Byamännen


"Gagnsox'n
hvarje gagns oxe skall erhålla 30 kronor var och detta som räxter av ofvanstående skall tagas från sjöängar

Namnuderskrifter.

Se vidare n:r. 2545.


Se vidare n:r. 2545.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2471


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


TÄTORTSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

TURISTRESA

BONDGÅRD BOSTADSHUS

Kanna

Sättband

Burk