Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N2545

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: "Gagnsox'n"

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Levi Johansson  År: 1917

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Östergensjö

I Östergensjö bykista är följande handling angående parningstjur påträffad:

Då vi undertecknade Östergensjö byamen beslutat att hvarge bonde skall hålla tjuren ett år, de som hafva mera än tre (3) kor skall erlägga 2 kr. för de öfriga af sina kor till den som Tjuren håller. Samt för de kor de torpare har gäller samma pris per ko. Detta beslut gäller tills det har gått ett år varge bonde med ett vilkord att tjuren får förfaras den 1 Juni hvarje år.
Sålunda ofveräns Kommit Östergensjö den 9 December 1906.
Namnunderskrifter.

"Ofvanstående föreslagna pris skall gälla för att de Ko Kreatur samt Kvigor som insättas för affodring hvarje Höst Betalning skall erläggas den 1 Juni hvarje år".

Ofvanstående handling är ej längre giltig, utan nytt avtal är träffat på "byslute", och detta avviker i så måtto, att ingen behöver hålla "gagnsoxe" annat än från jul och till midsommar.


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2545


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BONDGÅRD BOSTADSHUS

ARKEOLOGI KYRKORUIN ÄNGSMARK

ARKEOLOGISKA FYND ARKEOLOGI STOCKBÅT

Hängstol

Stämpel

Skolplansch