Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N3099Titel: Kvicksilver i dörrtröskeln.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Bagare Per Erik Lundberg  År: 1918

Socken/stad: Resele  By/kvarter: Tängsta

Då kreaturen i en ladugård inte trivas bra eller det är otur med dem, så skall detta, enligt gammal tro och sed, kunna ställas tillrätta sålunda: Man tar den grövre, ihåliga ändan av en fjäder, slår i den litet kvicksilver och stänger den med en propp. Det får ej vara så mycket kvicksilver att det fyller rummet i fjädern. Så borrar man ett hål i ladugårdströskeln och lägger ned i detta fjäderspolen med kvicksilvret, varpå man slår en träpropp i hålet, men det är viktigt, att man ser till, så att proppen når ned i fjädern, ty om medlet skall hava någon verkan, skall kvicksilvret ligga så löst och ledigt, att det rör sig, då man stiger på tröskeln eller invid den. Detta medel, som av somliga användes än i dag, skall hava förmågan att utestänga onda tankar.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:IX_1918. Uppteckningsnr: 3099


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MUSEIFÖREMÅL HÄSTUTRUSTNING LOKA

FISKEREDSKAP

NÄVER RYGGKORG

Sättband

Vävprov

Skärpress