Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N5012

pil Visa den handskrivna originaluppteckningen

Titel: Fäbosystemet.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: P.E Edholm 

Socken/stad: Bjärtrå 

Huru långt tillbaka i tiden fäbodsystemet har varit i denna socken, kan ej sägas, en del torde nog vara från urminnes tider, enligt upplysning vid skogsdelning emellan Strinne byar och Inholm år 1779. af fäbodarne i fjärdingen hade varit sedan urminnes tider, och Nässoms by synes haft fäbodar omkring 1650, äfven då möjligen något tiotal år senare synes Sundsla by haft fäbodar, i slutet af 1600 och i början af 1700-talet synes Fröstland, Geresta, Stafre och Köja hafva anlagt sina fäbodarr, på dåvarande socken allmänningen Kungsgården hade fäbodar redan 1656, och Österstrinne by anlade sina fäbodar, enligt af byemännen gjord ansökan hos Häradsrätten, hvilken ansökan dem beviljades den 17 september 1815, när de öfriga fäbodarna anlades finns ej några upplysningar om. De byar som nu anlita fäbodarne äro Berg, Nyböle, Sundsta, Allsta, Westerstrinne, Nässom, Hjelta och Fröstland.

Uppt. plats samt datum saknas.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Uppteckningsnr: 5012


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


BOSTADSHUS UTHUS

FISKELÄGE BÅT SJÖBOD

POJKE KILLING

Skrapa

Gräddkanna

Tavla