Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-N2879Titel: Flyttad ladugård.

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Hustru Anna Katarina Sundelin  År: 1918

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Solberg

Det är väl bortåt en hundra år sedan. I en gård här i Solberg hade de då mycken otur med kreaturen, och det var beständigt oroligt i fähuset. På morgnarna fann man ofta alla korna lössläppta. Då man såg efter, var alla bindslen hela och halsklovarna hopknäppta. Det inträffade t.o.m. att två och två kor var "hopbjäst" med varandra. Ingel Pålsson i Sveje gillade dem att flytta ladugården, ty denne stod mitt över vitras bostad i underjorden, så att det rann piss ner på deras bord. de lydde honom och flyttade ladugården. Det berättas, att de gjort så på flera ställen förr i tiden.

Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2879


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


MUSEUM BONDGÅRD INTERIÖR

LADA ÄLV BETESMARK

KANNA KYRKOINVENTARIE KYRKA

Tapetprov

Vävprov

Pincenésnodd